27 Ekim 2007 Cumartesi

Mesleki Tanıtım


Dr. Atila Girgin Ziraat Yüksek Mühendisi (Agricultural Engineer-Phd.)

(Bu özgeçmiş; Dr. Atila Girgin’in mesleki yaşamının kısa bir tanıtımını kapsamaktadır)

e-mail:atilagirgin2007@gmail.com


Uzmanlık Alanı (Area of Expert)

Toprak ve Su Korunumu (Soil and Water Conservation)
Tarımsal Drenaj ve Arazi Islahı(AgriculturalDrainage and LandReclamation).
Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi (Irrigation and Water Management)


Çalıştığı Kurumlar (Work Institutes)

Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü Gümüşhane
Topraksu Ekip Başmühendisliği Kırklareli
Topraksu Ekip Başmühendisliği Çanakkale
Atatürk Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kırklareli
Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Menemen/İzmir
Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Menemen/İzmir

Hiç yorum yok: