27 Ekim 2007 Cumartesi

Araştırıcının Katılımcısı Olduğu Diğer Araştırma Projeleri


Araştırıcının Katılımcısı Olduğu Diğer Araştırma Projeleri (Other Collaborative Research Projects)

Damlıca Deresi Havzasında Akımlara Etki Eden Yağış Karekteristiklerinin Araştırılması. Şenel AKBAY Atila GİRGİN, Hidrolojik Araştırmalar, 1983 Yıllık Sonuç Raporu. T.C. TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI, KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Atatürk Bölge TopraksuAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 1 / 1 , 1984, KIRKLARELİ

Damlıca Deresi Havzasında Akımların Araştırılması. Şenel AKBAY Atila GİRGİN, Hidrolojik Araştırmalar , 1983 Yıllık Sonuç Raporu. T.C. TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 1 / 1 , 1984, KIRKLARELİ

Üniversal Denklemin Meriç Havzasında Yağış Erozyon İndisi (R), Toprakların Erozyona Duyarlılık (K), Bitki Amenajmanı (C) Ve Toprak Koruma Önlemleri (P) Faktörlerinin Doğal Yağış Koşullarında Saptanması. Atila GİRGİN, Toprak ve Su Muhafazası Araştırmaları, 1987, 1988, 1989, 1990 Yıllık Sonuç Raporları, T.C. TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 00/00; 17/13; 21/17; 26/21 KIRKLARELİ

Meriç Havzası Kuru Tarım Koşullarındaki Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin Toprağın Rutubet Değişimine Ve Ürün Verimine Etkilerinin Saptanması. Atila GİRGİN, Toprak ve Su Muhafazası Araştırmaları, 1989, 1990 Yıllık Sonuç Raporları, KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 21/17; 26/21 KIRKLARELİ

Meriç Havzası Eğimli Tarım Arazilerinde Buğday Hasadı Sonrasında Anız Yakmanın Su Erozyonuna Ve Ürün Verimine Etkilerinin Saptanması. Atila GİRGİN, Toprak ve Su Muhafazası Araştırmaları, 1990 Yıllık Sonuç Raporu, T.C. TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 26/21 ; 1991-KIRKLARELİ

Babaeski – Büyük Mandıra Topraksu Kooperatifi Sulama Sahasındaki Yer altı Kuyularının Sulamada Kullanılma Olanaklarının Saptanması.Atila GİRGİN, Drenaj ve Arazi Islahı Araştırmaları, 1985, 1986, 1987 Yıllık Sonuç Raporları, T.C. TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 00/00 ; 00/00 ; 00/00 ; KIRKLARELİ

Kapalı Drenaj Tesislerinde Sentetik Zarf Malzemelerinin Etkinliğinin Saptanması. Atila GİRGİN Süreya BAŞ Müslüm BEYAZGÜL Metin SAATÇILAR, Drenaj ve Arazi Islahı Araştırmaları, 1993 Yıllık Sonuç Raporu, T.C. BAŞBAKANLIK KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Menemen Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Raporları, Yayın No : 203/132 , 1994 , Menemen-İZMİR

Hiç yorum yok: