3 Kasım 2015 Salı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 4


Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın, hiç bir sebep ve surette bölünemez bir mahiyet alması, büyük çifçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgesinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınıflamak lazımdır” ( 1 Kasım 1937, TBMM Açış Konuşması).

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 3MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 3


Toprak kanunu'nun bir neticeye varmasını Kamutay'ın yüksek hizmetlerinden beklerim. Her Türk çiftçisi ailesinin, geçinebileceği ve çalışabileceği toprağa malik olması, behemehal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve iman bu esastadır” ( 1 Kasım 1936, TBMM Açış Konuşması). 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 2MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 2

Çiftçiye arazi vermek de hükümetin mütemadiyen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin istihsalatını zenginleştirecek başlıca çarelerdendir”


(1 Kasım 1929, TBMM Açılış Konuşması).

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 1


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARIMSAL DURUMUMUZA İLİŞKİN SÖYLEMLERİNDEN - 1

Şark vilayetlerimizin bir kısmında ihdas edilen umumi müfettişlik isabetli ve faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak yegane yer olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve inkişaf için esaslı bir mebdedir. Yeni faaliyet devremizde gerek bu havalide, gerek memleketin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle ehemmiyetli olarak iştigal buyuracaksınız”

(1 Kasım 1928, TBMM Açılış Konuşması).