27 Ekim 2007 Cumartesi

Bilimsel Bildiriler (Scientific Presentations)


Bilimsel Bildiriler (Scientific Presentations)

Cangir, C.; Girgin, A.; Ekinci. H. 1989. İpsala (Edirne) Taşkın Ovası Çorak Toprakları. 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, 30 haziran- 4 temmuz, s 13.1-13.9, Toprak İlmi Derneği Yayın No: 5, Kırklareli.

Beyazgül, M.; Girgin, A.1995. Bandırma Gübre Sanayi ve Keçiborlu Kükürt İşletmesi Flotasyon Atıklarının Gediz Ovası Tuzlu-Sodyumlu ve Borlu Topraklarının Islahında Kullanılma Olanakları. 1.Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Simpozyumu, 10-11 ekim 1995, Salihli-Manisa. E.Ü.Z.F , GEMA, Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.

Beyazgül, M.; Girgin, A. 1996. Lizimetre Koşullarında Pamuk için Drenaj Projeleme Kriterleri. Gediz Havzası II.. Tarım Erozyon ve Çevre Sorunları Simpozyumu, 2-4 aralık 1996, Manisa. E.Ü.Z.F Toprak Bölümü, Gema (Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı), Manisa Ziraat Odası başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Beyazgül, M.1996. Değişik Tabansuyu Tuz Konsantrasyonu ve Düzeylerinin Pamuk Verimine ve Toprağın Tuz İçeriğine Etkileri. Gediz Havzası II. Tarım Erozyon ve Çevre Sorunları. Simpozyumu, 2-4 aralık 1996, Manisa. EÜ.Z.F Toprak Bölümü, Gema (Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı), Manisa Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Beyazgül, M. 1997. Çivril Ovası Tuzlu Sodyumlu ve Borlu Topraklarının Islahı için Gerekli Yıkama Suyu ve Islah Maddesi Miktarı ile Islah Süresi. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, s 514-521, Bursa. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Beyazgül, M. 1997. Denizli Sarayköy Ovası Kapalı Drenaj Projeleme Kriterleri. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, s 506-513, Bursa. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği tarafından düzenlenmiştir.

Beyazgül, M.; Girgin, A.; Köse, C. 1998. The Effect of Waste Product of Fertilizer Factory and Brimstone Plant in Reclamation of Saline-Alkali Soils. W P M C’ 97 International Conference on Water Proplems in The Medditerranean Counteries, Volume 1, s 515-520, 17-21 November, Near East University, Nicosia, North Cyprus.

Geçgel, G.; Akkuzu, E.; Girgin, A. 1998. Sulama Şebekelerinin Sistem Başarılarının Belirlenmesine Yönelik Bazı Değerlendirmeler. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, II.Cilt, s 27-35, Aydın. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Baş, S. 1998. Söke Ovasında Tarımsal Sulama, Gelenekselleşen Yıkamalar ve Tabansuyu Sorunu. Ege Bölgesi I.Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, II.Cilt, s 9-17, Aydın.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Baş, S. 1998. Söke Ovasında Kış Yıkamalarının İşlevselliği ve Topraktaki Tuz Dengesine Etkileri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 eylül 1998, II.Cilt, s 18-26, Aydın. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Geçgel, G.; Gül, S. 1999. Gediz Havzasındaki Sulamaların Su Yönetimi Açısından Başarı Durumları. İzmir Su Kongresi, 4-5 Haziran 1999, s 317-334, İzmir. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Geçgel, G.; Gül, S. 1999. Sulu Tarım Sistemlerindeki Başarıların Karşılaştırılmasında Kullanılan IWMI Gösterge Setinin Tanıtımı ve Değerlendirmenin Salihli (Adala) Sulama Şebekesine Uyarlanması. İzmir Su Kongresi, 4-5 Haziran 1999, s 351-365, İzmir. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Geçgel, G.; Gül, S.; Özder, E. 1999. Menemen Sulama Şebekesinin Sulama Birliklerine Devri Öncesi ve Sonrasında Su Yönetimine İlişkin Bazı Değerlendirmeler. VII. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım 1999, s 34-45, Kapadokya-Nevşehir. Kültürteknik derneği tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Gül, S.; Özder, E. 1999. Sulu Tarım Başarı Değerlendirmelerinde Yeni Bir Yaklaşım ve Değerlendirmenin Manisa-Turgutlu Sulama Şebekesine Uyarlanması. VII. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım 1999, s 81-92, Kapadokya-Nevşehir. Kültürteknik derneği tarafından düzenlenmiştir.

Gül, S.; Ray, I.; Girgin, A. 1999. Sulama Projelerinin İşletme Analizleri İçin Geliştirilmiş Yeni Bir Teknik ( Agwat çalışma sayfası )ve Bir Uygulama Örneği. VII. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım 1999, s 69-80, Kapadokya-Nevşehir. Kültürteknik derneği tarafından düzenlenmiştir.

Beyazgül, M.; Girgin, A.; Geçgel, G.; Murray- Rust, H.; De Fraiture, C.; Droogers, P. Assessing Water Scarcity : An Example From The Gedız Basin , Turkey. International Conference on The Future of The Medditerranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management. May, 8-11, 2000. Book of Abstracts pg 78-79, Menemen-İzmir, Turkey. Organised by The General Directorate of Rural Services, Turkey, and Cranfield University at Silsoe, UK for The International Community.

Geçgel, G.; Girgin, A.; Beyazgül, M.; De Fraiture, C.; Murray-Rust, H. 2000. Performance Assessment of Gediz Basin Using Secondary Data. Proceedings of International Symposium on Desertification, (ISD), 13-17 June-2000, pg 96-102, Konya/Turkey, Organised by Soil Science Society of Turkey, Selçuk University and General Directorate of Rural Services.

Girgin, A.; Diker, E.; Gül, S. 2001. Ege Bölgesindeki Sulamaların su üretkenlikleri ve başka ülkelerdeki benzerleriyle karşılaştırılmaları, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24 - 27 Mayıs 2001, s 167-174, Kırklareli. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Gül, S.; Diker, E. 2001. Ege Bölgesi Sulu Tarım Alanlarında Arazi Üretkenliği ve başka ülkelerdeki benzerleriyle karşılaştırılmaları, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24 – 27 Mayıs 2001, s 159-166, Kırklareli. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Kayam, Y. 2002. Aşağı B. Menderes Havzası Nazilli Sulama Şebekesinde Su Kalitesi ve Bor Sorunu, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18 – 20 Eylül 2002, s ...-..., Hatay, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Girgin, A.; Kayam, Y. 2002. Denizli-Sarayköy ve Aydın-Söke Ovalarında Bazı Toprak Sorunları, Tav Suyu ve Yıkama Suyu Uygulamaları, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18 – 20 Eylül 2002, s ...-..., Hatay, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir

Hiç yorum yok: