27 Ekim 2007 Cumartesi

Bilimsel Özgeçmiş (Scientific Background)


Bilimsel Özgeçmiş (Scientific Background)

E.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (Aegean University Agricultural Faculty) Bornova/İzmir (1971-1976/Lisans-Y. Lisans),

E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı
(Aegean University Graduate School of Natural and Applied Sciences) Bornova/İzmir (1991-1996/Doktora)

Drenaj Mühendisliği Kursu, 22 Ocak-9 Şubat 1979, Adana, T.C. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama Kursu, 5/11/1980-15/01/1981 Tarsus ve 09/02/1981-17/04/1981 Menemen, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

Çorak Islahı Araştırmaları Semineri, 10 Mayıs-21 Mayıs 1982, İzmir. Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

İleri İstatistik Semineri, 4 Nisan-22 Nisan 1983, İzmir., Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

İleri İstatistik Kursu, 8 Nisan-26 Nisan 1985, İzmir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

İngilizce Mesleki Gelişim Kursu, 10 Nisan-14 Haziran 1995, İzmir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenmiştir.

İngilizce Lisan Kursu, 17 Ekim 1988–19 Ocak 1989, Kırklareli, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

İngilizce Lisan Kursu, 23 Ocak –31 Mayıs 1989, Kırklareli, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

Short Course on Soil Physics, Reclamation and Drainage, 8 April to 5 July 1996, Cranfield University, Silsoe College, School of Agriculture Food and Environment, Silsoe, Bedford, MK45 4DT. UK.

Irrigation & Water Management Study Tour in Spain, 23rd to the 30th of June, 1996.
Field Measurement of Soil Water Proporties. Agro-Hydrology Research and Training Centre, Menemen-Turkey, May 5-9, 1997. Organized by ARTC,Lincoln Ltd. and Lincoln Universisty, New Zealand.

International Conference on The Future of The Medditerranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management. May, 8-11, 2000. Menemen-İzmir, Turkey. Organised by The General Directorate of Rural Services, Turkey, and Cranfield University at Silsoe, UK for The International Community.

Internatıonal Symposium on Desertification (ISD), 13-17 June-2000, Konya-Turkey, Organised by Soil Science Society of Turkey, Selçuk University and General Directorate of Rural Services.
OECD Workshop on Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices. 3-7 June 2002, İzmir, Organized by University of Ankara and OECD.

Hiç yorum yok: